Buprenorfina

DCI com Advertência na Gravidez DCI com Advertência no Aleitamento DCI com Advertência na Insuficiência Hepática DCI com Advertência na Insuficiência Renal DCI com Advertência na Condução DCI com Advertência no Dopping
Nome Comercial Princípio Activo Apresentação Tipo Características PVP/Utn(RG)
BUPRENORFINA AUROVITAS Buprenorfina 5 saq. sist. transd. (35 µg/h)
Ø
Ø
13.73 €
7.76 €
BUPRENORFINA AUROVITAS Buprenorfina 5 saq. sist. transd. (52,5 µg/h)
Ø
Ø
21.22 €
13.10 €
BUPRENORFINA AUROVITAS Buprenorfina 5 saq. sist. transd. (70 µg/h)
Ø
Ø
25.95 €
15.70 €
BUPRENORFINA AUROVITAS Buprenorfina 10 saq. sist. transd. (35 µg/h)
Ø
Ø
26.74 €
16.41 €
BUPRENORFINA AUROVITAS Buprenorfina 10 saq. sist. transd. (52,5 µg/h)
Ø
Ø
39.43 €
24.31 €
BUPRENORFINA AUROVITAS Buprenorfina 10 saq. sist. transd. (70 µg/h)
Ø
Ø
48.53 €
29.30 €
BUPRENORFINA AZEVEDOS Buprenorfina 7 comp. subling. 2 mg
Ø
¥
Ø
3.46 €
2.18 €
BUPRENORFINA AZEVEDOS Buprenorfina 7 comp. subling. 8 mg
Ø
¥
Ø
11.15 €
7.02 €
BUPRENORFINA CICLUM Buprenorfina 5 saq. ads. transd. 35 µg/h
Ø
¥
Ø
16.14 €
10.17 €
BUPRENORFINA CICLUM Buprenorfina 10 saq. ads. transd. 35 µg/h
Ø
¥
Ø
27.91 €
17.58 €
BUPRENORFINA CICLUM Buprenorfina 5 saq. ads. transd. 52.5 µg/h
Ø
¥
Ø
21.94 €
13.82 €
BUPRENORFINA CICLUM Buprenorfina 10 saq. ads. transd. 52.5 µg/h
Ø
¥
Ø
40.87 €
25.75 €
BUPRENORFINA CICLUM Buprenorfina 10 saq. ads. transd. 70 µg/h
Ø
¥
Ø
51.97 €
32.74 €
BUPRENORFINA CICLUM Buprenorfina 5 saq. ads. transd. 70 µg/h
Ø
¥
Ø
27.71 €
17.46 €
BUPRENORFINA GOLDFARMA Buprenorfina 7 comp. subling. 2 mg
Ø
¥
Ø
3.32 €
2.04 €
BUPRENORFINA GOLDFARMA 1 mg, 4 mg, 6 mg Buprenorfina 7 comp. subling. 1 mg
Ø
Ø
0.00 €
BUPRENORFINA GOLDFARMA 1 mg, 4 mg, 6 mg Buprenorfina 7 comp. subling. 4 mg
Ø
Ø
0.00 €
BUPRENORFINA ratiopharm Buprenorfina 7 comp. subling. 0,4 mg
Ø
¥
Ø
2.01 €
1.03 €
BUPRENORFINA ratiopharm Buprenorfina 7 comp. subling. 2 mg
Ø
¥
Ø
2.54 €
1.26 €
BUPRENORFINA ratiopharm Buprenorfina 7 comp. subling. 8 mg
Ø
¥
Ø
6.68 €
2.55 €
RAMATRIX Buprenorfina 5 saq. sist. transd. (35 µg/h)
Ø
Ø
17.06 €
11.09 €
RAMATRIX Buprenorfina 10 saq. sist. transd. (35 µg/h)
Ø
Ø
26.96 €
16.63 €
RAMATRIX Buprenorfina 5 saq. sist. transd. (52,5 µg/h)
Ø
Ø
23.65 €
15.53 €
RAMATRIX Buprenorfina 10 saq. sist. transd. (52,5 µg/h)
Ø
Ø
44.02 €
28.90 €
RAMATRIX Buprenorfina 5 saq. sist. transd. (70 µg/h)
Ø
Ø
26.96 €
16.71 €
RAMATRIX Buprenorfina 10 saq. sist. transd. (70 µg/h)
Ø
Ø
55.91 €
36.68 €
SUBUTEX Buprenorfina 7 comp. subling. 0,4 mg
Ø
Ø
3.26 €
2.28 €
SUBUTEX Buprenorfina 7 comp. subling. 2 mg
Ø
Ø
5.04 €
3.76 €
SUBUTEX Buprenorfina 7 comp. subling. 8 mg
Ø
Ø
18.41 €
14.28 €
TRANSTEC 35 µg/h Buprenorfina 5 saq. sist. transd. (35 µg/h)
Ø
Ø
18.30 €
12.33 €
TRANSTEC 35 µg/h Buprenorfina 10 saq. sist. transd. (35 µg/h)
Ø
Ø
35.65 €
25.32 €
TRANSTEC 52,5 µg/h Buprenorfina 5 saq. sist. transd. (52,5 µg/h)
Ø
Ø
26.96 €
18.84 €
TRANSTEC 52,5 µg/h Buprenorfina 10 saq. sist. transd. (52,5 µg/h)
Ø
Ø
52.13 €
37.01 €
TRANSTEC 70 µg/h Buprenorfina 5 saq. sist. transd. (70 µg/h)
Ø
Ø
33.94 €
23.69 €
TRANSTEC 70 µg/h Buprenorfina 10 saq. sist. transd. (70 µg/h)
Ø
Ø
63.44 €
44.21 €