Pregabalina

DCI com Advertência na Gravidez DCI com Advertência no Aleitamento DCI com Advertência na Condução
Nome Comercial Princípio Activo Apresentação Tipo Características PVP/Utn(RG)
LYRICA® Pregabalina 14 cáps. 25 mg
Ø
Ø
3.45 €
2.58 €
LYRICA® Pregabalina 56 cáps. 25 mg
Ø
Ø
9.76 €
7.04 €
LYRICA® Pregabalina 56 cáps. 50 mg
Ø
Ø
19.02 €
13.84 €
LYRICA® Pregabalina 14 cáps. 75 mg
Ø
Ø
6.13 €
4.20 €
LYRICA® Pregabalina 56 cáps. 75 mg
Ø
Ø
19.65 €
12.79 €
LYRICA® Pregabalina 84 cáps. 100 mg
Ø
Ø
42.81 €
21.99 €
LYRICA® Pregabalina 56 cáps. 150 mg
Ø
Ø
26.96 €
17.49 €
LYRICA® Pregabalina 84 cáps. 200 mg
Ø
Ø
51.79 €
16.70 €
LYRICA® Pregabalina 56 cáps. 300 mg
Ø
Ø
42.21 €
20.57 €
LYRICA® Pregabalina 56 cáps. 225 mg
Ø
Ø
38.80 €
9.68 €
PREGABALINA ALTER Pregabalina 84 cáps. 100 mg
Ø
¥
Ø
26.05 €
5.23 €
PREGABALINA ALTER Pregabalina 56 cáps. 150 mg
Ø
¥
Ø
12.36 €
2.89 €
PREGABALINA ALTER Pregabalina 56 cáps. 25 mg
Ø
¥
Ø
3.40 €
0.68 €
PREGABALINA ALTER Pregabalina 56 cáps. 300 mg
Ø
¥
Ø
26.96 €
5.32 €
PREGABALINA ALTER Pregabalina 56 cáps. 50 mg
Ø
¥
Ø
6.57 €
1.39 €
PREGABALINA ALTER Pregabalina 56 cáps. 75 mg
Ø
¥
Ø
8.75 €
1.89 €
PREGABALINA ARISTO Pregabalina 84 cáps. 100 mg
Ø
¥
Ø
20.14 €
0.00 €
PREGABALINA ARISTO Pregabalina 56 cáps. 150 mg
Ø
¥
Ø
9.56 €
0.09 €
PREGABALINA ARISTO Pregabalina 84 cáps. 200 mg
Ø
¥
Ø
33.56 €
0.00 €
PREGABALINA ARISTO Pregabalina 56 cáps. 225 mg
Ø
¥
Ø
25.14 €
0.00 €
PREGABALINA ARISTO Pregabalina 56 cáps. 25 mg
Ø
¥
Ø
2.56 €
0.00 €
PREGABALINA ARISTO Pregabalina 56 cáps. 300 mg
Ø
¥
Ø
22.28 €
0.64 €
PREGABALINA ARISTO Pregabalina 56 cáps. 50 mg
Ø
¥
Ø
5.33 €
0.15 €
PREGABALINA ARISTO Pregabalina 14 cáps. 75 mg
Ø
¥
Ø
1.80 €
0.00 €
PREGABALINA ARISTO Pregabalina 56 cáps. 75 mg
Ø
¥
Ø
6.53 €
0.00 €
PREGABALINA AUROVITAS Pregabalina 84 cáps. 200 mg
Ø
¥
Ø
40.28 €
5.19 €
PREGABALINA AUROVITAS Pregabalina 56 cáps. 225 mg
Ø
¥
Ø
34.39 €
5.27 €
PREGABALINA AUROVITAS Pregabalina 56 cáps. 25 mg
Ø
¥
Ø
3.33 €
0.61 €
PREGABALINA AUROVITAS Pregabalina 56 cáps. 300 mg
Ø
¥
Ø
26.01 €
4.37 €
PREGABALINA AUROVITAS Pregabalina 14 cáps. 75 mg
Ø
¥
Ø
2.36 €
0.43 €
PREGABALINA AZEVEDOS Pregabalina 84 cáps. 100 mg
Ø
¥
Ø
21.20 €
0.38 €
PREGABALINA AZEVEDOS Pregabalina 56 cáps. 150 mg
Ø
¥
Ø
11.16 €
1.69 €
PREGABALINA AZEVEDOS Pregabalina 84 cáps. 200 mg
Ø
¥
Ø
36.34 €
1.25 €
PREGABALINA AZEVEDOS Pregabalina 56 cáps. 225 mg
Ø
¥
Ø
27.94 €
0.00 €
PREGABALINA AZEVEDOS Pregabalina 56 cáps. 25 mg
Ø
¥
Ø
3.00 €
0.28 €
PREGABALINA AZEVEDOS Pregabalina 56 cáps. 300 mg
Ø
¥
Ø
23.46 €
1.82 €
PREGABALINA AZEVEDOS Pregabalina 56 cáps. 50 mg
Ø
¥
Ø
5.92 €
0.74 €
PREGABALINA AZEVEDOS Pregabalina 56 cáps. 75 mg
Ø
¥
Ø
7.64 €
0.78 €
PREGABALINA BLUEPHARMA Pregabalina 56 cáps. 150 mg
Ø
¥
Ø
13.55 €
4.08 €
PREGABALINA BLUEPHARMA Pregabalina 56 cáps. 50 mg
Ø
¥
Ø
8.82 €
3.64 €
PREGABALINA CICLUM Pregabalina 56 cáps. 150 mg
Ø
¥
Ø
12.36 €
2.89 €
PREGABALINA CICLUM Pregabalina 14 cáps. 25 mg
Ø
¥
Ø
0.82 €
0.00 €
PREGABALINA CICLUM Pregabalina 56 cáps. 25 mg
Ø
¥
Ø
3.33 €
0.61 €
PREGABALINA CICLUM Pregabalina 56 cáps. 300 mg
Ø
¥
Ø
26.96 €
5.32 €
PREGABALINA CICLUM Pregabalina 56 cáps. 50 mg
Ø
¥
Ø
6.68 €
1.50 €
PREGABALINA CICLUM Pregabalina 14 cáps. 75 mg
Ø
¥
Ø
2.36 €
0.43 €
PREGABALINA FARMOZ Pregabalina 56 cáps. 150 mg
Ø
¥
Ø
12.36 €
2.89 €
PREGABALINA FARMOZ Pregabalina 56 cáps. 25 mg
Ø
¥
Ø
4.96 €
2.24 €
PREGABALINA FARMOZ Pregabalina 56 cáps. 50 mg
Ø
¥
Ø
6.57 €
1.39 €
PREGABALINA FARMOZ Pregabalina 14 cáps. 75 mg
Ø
¥
Ø
5.91 €
3.98 €
PREGABALINA FARMOZ Pregabalina 56 cáps. 75 mg
Ø
¥
Ø
8.75 €
1.89 €
PREGABALINA GÁTICA Pregabalina 84 cáps. 100 mg
Ø
¥
Ø
26.84 €
6.02 €
PREGABALINA GÁTICA Pregabalina 56 cáps. 150 mg
Ø
¥
Ø
17.87 €
8.40 €
PREGABALINA GÁTICA Pregabalina 56 cáps. 25 mg
Ø
¥
Ø
5.23 €
2.51 €
PREGABALINA GÁTICA Pregabalina 56 cáps. 300 mg
Ø
¥
Ø
42.21 €
20.57 €
PREGABALINA GÁTICA Pregabalina 56 cáps. 50 mg
Ø
¥
Ø
9.97 €
4.79 €
PREGABALINA GÁTICA Pregabalina 56 cáps. 75 mg
Ø
¥
Ø
12.72 €
5.86 €
PREGABALINA GENERIS Pregabalina 84 cáps. 100 mg
Ø
¥
Ø
37.36 €
16.54 €
PREGABALINA GENERIS Pregabalina 56 cáps. 150 mg
Ø
¥
Ø
9.97 €
0.50 €
PREGABALINA GENERIS Pregabalina 84 cáps. 200 mg
Ø
¥
Ø
51.79 €
16.70 €
PREGABALINA GENERIS Pregabalina 56 cáps. 225 mg
Ø
¥
Ø
38.80 €
9.68 €
PREGABALINA GENERIS Pregabalina 14 cáps. 25 mg
Ø
¥
Ø
2.04 €
1.17 €
PREGABALINA GENERIS Pregabalina 56 cáps. 25 mg
Ø
¥
Ø
5.80 €
3.08 €
PREGABALINA GENERIS Pregabalina 56 cáps. 300 mg
Ø
¥
Ø
42.21 €
20.57 €
PREGABALINA GENERIS Pregabalina 56 cáps. 50 mg
Ø
¥
Ø
9.78 €
4.60 €
PREGABALINA GENERIS Pregabalina 56 cáps. 75 mg
Ø
¥
Ø
12.67 €
5.81 €
PREGABALINA GENERIS Pregabalina 14 cáps. 75 mg
Ø
¥
Ø
5.91 €
3.98 €
PREGABALINA KRKA Pregabalina 84 cáps. 100 mg
Ø
¥
Ø
37.96 €
17.14 €
PREGABALINA KRKA Pregabalina 56 cáps. 150 mg
Ø
¥
Ø
21.58 €
12.11 €
PREGABALINA KRKA Pregabalina 84 cáps. 200 mg
Ø
¥
Ø
51.78 €
16.69 €
PREGABALINA KRKA Pregabalina 56 cáps. 225 mg
Ø
¥
Ø
38.79 €
9.67 €
PREGABALINA KRKA Pregabalina 56 cáps. 25 mg
Ø
¥
Ø
5.80 €
3.08 €
PREGABALINA KRKA Pregabalina 14 cáps. 25 mg
Ø
¥
Ø
2.04 €
1.17 €
PREGABALINA KRKA Pregabalina 56 cáps. 300 mg
Ø
¥
Ø
42.20 €
20.56 €
PREGABALINA KRKA Pregabalina 56 cáps. 50 mg
Ø
¥
Ø
11.43 €
6.25 €
PREGABALINA KRKA Pregabalina 56 cáps. 75 mg
Ø
¥
Ø
8.75 €
1.89 €
PREGABALINA KRKA Pregabalina 14 cáps. 75 mg
Ø
¥
Ø
6.03 €
4.10 €
PREGABALINA MYLAN Pregabalina 84 cáps. 100 mg
Ø
¥
Ø
26.05 €
5.23 €
PREGABALINA MYLAN Pregabalina 56 cáps. 150 mg
Ø
¥
Ø
13.56 €
4.09 €
PREGABALINA MYLAN Pregabalina 84 cáps. 200 mg
Ø
¥
Ø
44.65 €
9.56 €
PREGABALINA MYLAN Pregabalina 56 cáps. 225 mg
Ø
¥
Ø
38.11 €
8.99 €
PREGABALINA MYLAN Pregabalina 56 cáps. 25 mg
Ø
¥
Ø
3.61 €
0.89 €
PREGABALINA MYLAN Pregabalina 14 cáps. 25 mg
Ø
¥
Ø
0.85 €
0.00 €
PREGABALINA MYLAN Pregabalina 56 cáps. 300 mg
Ø
¥
Ø
26.96 €
5.32 €
PREGABALINA MYLAN Pregabalina 56 cáps. 50 mg
Ø
¥
Ø
6.68 €
1.50 €
PREGABALINA MYLAN Pregabalina 56 cáps. 75 mg
Ø
¥
Ø
9.28 €
2.42 €
PREGABALINA MYLAN Pregabalina 14 cáps. 75 mg
Ø
¥
Ø
2.69 €
0.76 €
PREGABALINA PENTAFARMA Pregabalina 56 cáps. 150 mg
Ø
¥
Ø
18.47 €
9.00 €
PREGABALINA PENTAFARMA Pregabalina 56 cáps. 25 mg
Ø
¥
Ø
5.79 €
3.07 €
PREGABALINA PENTAFARMA Pregabalina 56 cáps. 50 mg
Ø
¥
Ø
9.76 €
4.58 €
PREGABALINA PENTAFARMA Pregabalina 14 cáps. 75 mg
Ø
¥
Ø
5.91 €
3.98 €
PREGABALINA PENTAFARMA Pregabalina 56 cáps. 75 mg
Ø
¥
Ø
12.65 €
5.79 €
PREGABALINA PHARMAKERN Pregabalina 84 cáps. 100 mg
Ø
¥
Ø
24.74 €
3.92 €
PREGABALINA PHARMAKERN Pregabalina 56 cáps. 150 mg
Ø
¥
Ø
9.97 €
0.50 €
PREGABALINA PHARMAKERN Pregabalina 84 cáps. 200 mg
Ø
¥
Ø
42.40 €
7.31 €
PREGABALINA PHARMAKERN Pregabalina 56 cáps. 25 mg
Ø
¥
Ø
5.80 €
3.08 €
PREGABALINA PHARMAKERN Pregabalina 56 cáps. 300 mg
Ø
¥
Ø
26.96 €
5.32 €
PREGABALINA PHARMAKERN Pregabalina 56 cáps. 50 mg
Ø
¥
Ø
6.68 €
1.50 €
PREGABALINA PHARMAKERN Pregabalina 56 cáps. 75 mg
Ø
¥
Ø
8.75 €
1.89 €
PREGABALINA ratiopharm Pregabalina 84 cáps. 100 mg
Ø
¥
Ø
33.71 €
12.89 €
PREGABALINA ratiopharm Pregabalina 56 cáps. 150 mg
Ø
¥
Ø
18.49 €
9.02 €
PREGABALINA ratiopharm Pregabalina 84 cáps. 200 mg
Ø
¥
Ø
51.79 €
16.70 €
PREGABALINA ratiopharm Pregabalina 56 cáps. 225 mg
Ø
¥
Ø
38.80 €
9.68 €
PREGABALINA ratiopharm Pregabalina 56 cáps. 25 mg
Ø
¥
Ø
4.96 €
2.24 €
PREGABALINA ratiopharm Pregabalina 56 cáps. 300 mg
Ø
¥
Ø
42.21 €
20.57 €
PREGABALINA ratiopharm Pregabalina 56 cáps. 50 mg
Ø
¥
Ø
9.78 €
4.60 €
PREGABALINA ratiopharm Pregabalina 14 cáps. 75 mg
Ø
¥
Ø
3.50 €
1.57 €
PREGABALINA ratiopharm Pregabalina 56 cáps. 75 mg
Ø
¥
Ø
12.67 €
5.81 €
PREGABALINA TECNIGEN Pregabalina 56 cáps. 150 mg
Ø
¥
Ø
9.97 €
0.50 €
PREGABALINA TECNIGEN Pregabalina 56 cáps. 25 mg
Ø
¥
Ø
2.85 €
0.13 €
PREGABALINA TECNIGEN Pregabalina 56 cáps. 75 mg
Ø
¥
Ø
6.68 €
0.00 €
PREGABALINA TECNIGEN Pregabalina 56 cáps. 50 mg
Ø
¥
Ø
5.62 €
0.44 €
PREGABALINA TEVA Pregabalina 84 cáps. 100 mg
Ø
¥
Ø
24.74 €
3.92 €
PREGABALINA TEVA Pregabalina 56 cáps. 150 mg
Ø
¥
Ø
12.36 €
2.89 €
PREGABALINA TEVA Pregabalina 84 cáps. 200 mg
Ø
¥
Ø
42.40 €
7.31 €
PREGABALINA TEVA Pregabalina 56 cáps. 225 mg
Ø
¥
Ø
36.20 €
7.08 €
PREGABALINA TEVA Pregabalina 56 cáps. 25 mg
Ø
¥
Ø
3.40 €
0.68 €
PREGABALINA TEVA Pregabalina 56 cáps. 300 mg
Ø
¥
Ø
26.96 €
5.32 €
PREGABALINA TEVA Pregabalina 56 cáps. 50 mg
Ø
¥
Ø
6.57 €
1.39 €
PREGABALINA TEVA Pregabalina 56 cáps. 75 mg
Ø
¥
Ø
8.75 €
1.89 €
PREGABALINA TOLIFE Pregabalina 56 cáps. 150 mg
Ø
¥
Ø
13.56 €
4.09 €
PREGABALINA TOLIFE Pregabalina 14 cáps. 25 mg
Ø
¥
Ø
1.73 €
0.86 €
PREGABALINA TOLIFE Pregabalina 56 cáps. 25 mg
Ø
¥
Ø
5.80 €
3.08 €
PREGABALINA TOLIFE Pregabalina 56 cáps. 50 mg
Ø
¥
Ø
9.78 €
4.60 €
PREGABALINA TOLIFE Pregabalina 14 cáps. 75 mg
Ø
¥
Ø
5.05 €
3.12 €
PREGABALINA TOLIFE Pregabalina 56 cáps. 75 mg
Ø
¥
Ø
8.75 €
1.89 €
PREGABALINA VITÓRIA Pregabalina 56 cáps. 150 mg
Ø
¥
Ø
15.84 €
6.37 €
PREGABALINA VITÓRIA Pregabalina 56 cáps. 25 mg
Ø
¥
Ø
4.24 €
1.52 €
PREGABALINA VITÓRIA Pregabalina 56 cáps. 75 mg
Ø
¥
Ø
10.84 €
3.98 €
PREGABALINA ZENTIVA Pregabalina 84 cáps. 100 mg
Ø
¥
Ø
24.74 €
3.92 €
PREGABALINA ZENTIVA Pregabalina 56 cáps. 150 mg
Ø
¥
Ø
12.87 €
3.40 €
PREGABALINA ZENTIVA Pregabalina 84 cáps. 200 mg
Ø
¥
Ø
42.41 €
7.32 €
PREGABALINA ZENTIVA Pregabalina 56 cáps. 225 mg
Ø
¥
Ø
36.20 €
7.08 €
PREGABALINA ZENTIVA Pregabalina 56 cáps. 25 mg
Ø
¥
Ø
3.42 €
0.17 €
PREGABALINA ZENTIVA Pregabalina 56 cáps. 300 mg
Ø
¥
Ø
26.96 €
5.32 €
PREGABALINA ZENTIVA Pregabalina 56 cáps. 50 mg
Ø
¥
Ø
6.68 €
1.50 €
PREGABALINA ZENTIVA Pregabalina 56 cáps. 75 mg
Ø
¥
Ø
8.80 €
1.94 €
PREGABALINA ZENTIVA Pregabalina 14 cáps. 75 mg
Ø
¥
Ø
2.42 €
0.49 €
STRYMIX Pregabalina 56 cáps. 300 mg
Ø
¥
Ø
39.26 €
17.62 €